Kontakt

Najszybszy sposób – formularz kontaktowy

Załącznik - jeśli jest konieczny.

Dane adresowe

H88 S.A.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88
61-131 Poznań

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.

Telefon: 61 662 42 00