Zmiana hasła MySQL dla root


Artykuł przedstawia sposób na szybkie przypisanie domeny zarejestrowanej w Biznes-Host.pl do serwera VPS


Zatrzymujemy serwer MySQL:

/etc/init.d/mysql stop

Uruchamiamy serwer mysql ręcznie bez tablic z uprawnieniami co pozwala zalogować nam się jako root bez hasła:

mysqld_safe –skip-grant-tables &

Logujemy się do MySQL jako root bez hasła i przełączamy się na bazę danych „mysql”

mysql -u root

Wpisujemy polecenie zmiany hasla :

mysql> use mysql
mysql> update user set password=PASSWORD("nowe haslo") where user='root'
mysql> flush privileges
mysql> quit

Wylogujemy się z mysql

exit

Zatrzymujemy mysql:

/etc/init.d/mysql stop

Uruchamiamy ponownie serwer MySQL i sprawdzamy czy hasło zostało zmienione:

/etc/init.d/mysql start
mysql -u root -p